MUDr. Feketeová Otília

Pediatrické oddelenie, Nemocnica Michalovce lekár

Kontakt

otilia.feketeova@svetzdravia.com

Profil

Detský endokrinológ a diabetológ. Ukončila LF na UK v Bratislave v roku 1969 a od 1970 pracovala v NsP Michalovce.  Následne absolvovala nadstavbovú atestáciu v špecializačnom odbore endokrinológia a diabetológia, poruchy výživy a látkovej premeny. Pracovala v neštátnej ambulancii a svoje pôsobenie v NsP Š. Kukuru znova obnovila v roku 2017 ako odborník pre detskú endokrinológiu.