MUDr. Fašková Eva, PhD.

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

Kontakt

eva.faskova@svetzdravia.com

Profil

Pracuje na Gynekologicko – pôrodníckom oddelení od roku 2014. Vyštudovala Lekársku fakultu Karlovej Univerzity, odbor všeobecné lekárstvo. Po ukončení štúdia nastúpila na I. gynekologicko – pôrodnícku kliniku LFUK a UN v Bratislave. V roku 2016 získala európsku atestáciu II. stupňa v odbore Gynekológia a pôrodníctvo a ukončila postgraduálne štúdium na LF Univerzity Komenského a získala titul PhD.