MUDr. Fabini Miroslav

Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

Kontakt

+421 (0) 534199208

miroslav.fabini@svetzdravia.com

Profil

Od roku 2012 pracuje na oddelení vnútorného lekárstva ako sekundárny lekár so špecializáciou v odbore vnútorného lekárstva, zaradený v odbore kardiológia. Štúdium ukončil na lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave roku 2012.