MUDr. Eva Mocová, PhD.

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast I., ProCare Medissimo lekár

Kontakt

eva.mocova@procare.sk

Ordinačné hodiny

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast I., ProCare Medissimo

  • Pondelok: 07:00 - 16:00
  • Utorok: 07:00 - 18:45
  • Streda: 07:00 - 13:45
  • Štvrtok: 07:00 - 16:00
  • Piatok: 07:00 - 11:15

Profil

Štúdium medicíny ukončila v roku 1976 na Fakulte Dětského lékařství University Karlovy v Prahe.

Od absolvovania vysokoškolského štúdia až do odchodu do starobného dôchodku pracovala v NsP Rožňava postupne ako lekár, zástupca primára, až primár. V rokoch 2015 – 2018 bola primárkou Detského lôžkového oddelenia v NsP Revúca a garant pediatrickej starostlivosti v Prírodných jódových kúpeľoch v Číži. Od roku 1985, okrem trvalej práce na detskom lôžkovom oddelení, pracovala aj v detskej ambulancii Klinickej imunológie a alergológie.

V roku 1980 vykonala  atestáciu I. stupňa, v roku 1985 atestáciu II. stupňa z pediatrie a v roku 1998  nadstavbovú špecializáciu z Klinickej imunológie a alergiológie.

V roku 2000 obhájila akademický titul PhD. z pediatrie, za prácu venujúcu sa možnostiam skvalitnenia starostlivosti o deti s bronchiálnou astmou.

Už ako študentka sa venovala vedeckej práci na pôde detskej kliniky v Prahe Motole pod vedením nestorov pediatrie – akademika Houšťka, profesorov Kubáta a Šamánka.

Po získaní odborných špecializácií sa v rokoch 1999 až 2015  aktívne podieľala na výskumnej činnosti v oblasti medicíny. Bola hlavným riešiteľom deviatich medzinárodných multicentrických, randomizovaných, dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných štúdií s problematikou bronchiálnej astmy, alergickej nádchy, alergénovej imunoterapie, liečby chrípky a radu klinických skúšaní III. fázy.

Popri každodennej práci s detskými pacientami sa venovala publikačnej a prednáškovej činnosti. Je hlavným  autorom 58 prác publikovaných v odborných časopisoch a knihách a 261 pôvodných prednášok pre odbornú verejnosť.

Počas celej svojej profesionálnej kariéry sa aktívne podieľa na výuke zdravotných  sestier,  pripravujúcich sa na výkon povolania a zvyšujúcich si kvalifikáciu, ako externý pedagóg Strednej zdravotníckej školy a  Univerzity sv. Alžbety v Rožňave.

Za svoju celoživotnú odbornú činnosť na poli pediatrie bola odbornými spoločnosťami opakovane ocenená.

Boli jej udelené: 2x Getlíkova cena za pediatriu, 2x cena Slovenskej lekárskej spoločnosti za najlepšiu prácu roka, bronzová a strieborná medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti.