MUDr. Erik Györfi

Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rimavská Sobota lekár