MUDr. Englerová Adela

Oddelenie radiačnej a klinickej onkológie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

Kontakt

adela.englerova@svetzdravia.com

Profil

Lekársku prax začala v roku 2006 v Nemocnici v Lučenci na Oddelení radiačnej onkológie po úspešnom absolvovaní Lekárskej fakulty Univerzity Komenského  v Bratislave v odbore všeobecné lekárstvo. V roku 2012 úspešne získala atestáciu v odbore Radiačná onkológia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Od februára 2019 pracuje na Oddelení radiačnej onkológie v Nemocnici Svet zdravia Rimavská Sobota.  Zároveň pôsobí na onkologickej ambulancii Avimed s.r.o. v Rimavskej Sobote od roku 2013. Vo svojej praxi sa intenzívne venuje aj podpornej a doplnkovej liečbe onkologických ochorení.