MUDr. Eduard Ferenc

Oddelenie vnútorného lekárstva (interné oddelenie), Nemocnica Vranov nad Topľou sekundárny lekár

Kontakt

eduard.ferenc@svetzdravia.com

Profil

Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore Všeobecné lekárstvo ukončil v roku 2019. V septembri toho istého roku nastúpil na post sekundárneho lekára na Oddelení vnútorného lekárstva Vranovskej nemocnice a.s.

Je zaradený v príprave na spoločný internistický kmeň. Je členom Slovenskej lekárskej komory.