MUDr. Ďurová Klára

Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota primár

Kontakt

047 / 56 16 669

klara.durova@svetzdravia.com

Profil

Štúdium na Lekárskej fakulte UK v Martine ukončila v roku 1987. Do roku 1990 pracovala na neurologickom oddelení. Na psychiatrickom oddelení pracuje od roku 1990. Špecializačnú atestačnú skúšku prvého stupňa z odboru psychiatria absolvovala v roku 1992. V roku 1999 získala Európsky certifikát pre psychoterapiu. V roku 2003 absolvovala špecializačnú atestačnú skúšku druhého stupňa. Od roku 2005 pracovala ako zástupca primára a od januára 2020 ako primár psychiatrického oddelenia. V rokoch 1998-2011 vykonávala znaleckú činnosť pre MS SR v odbore psychiatria.