MUDr. Ďurkovičová Veronika

Neonatologické oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

Kontakt

veronika.durkovicova@svetzdravia.com