MUDr. Dučová Gabriela

Detské oddelenie a detská JIS, Nemocnica Trebišov primár