MUDr. Duchová Dominika

Oddelenie pediatrie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

Kontakt

dominika.duchova@svetzdravia.com

Profil

Štúdium ukončila v roku 2018 na UPJŠ v Košiciach. Od septembra 2018 pôsobí na oddelení pediatrie ako sekundárny lekár. Zaradená v špecializačnom štúdiu v odbore pediatria.