MUDr. Drobný Štefan

Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

Kontakt

stefan.drobny@svetzdravia.com

Profil

Od roku 2015 pracuje ako vedúci lekár na odd. dlhodobo chorých. Štúdium ukončil na lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 2010, následne pracoval ako sekundárny lekár na internom odd. a ODCH.