MUDr. Drbjaková Eva

OAMIS - Oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

Kontakt

eva.drbjakova@svetzdravia.com

Profil

Štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach ukončila v roku 1981 v odbore všeobecné lekárstvo. Po ukončení štúdia nastúpila na novovzniknuté oddelenie anestéziológie a intenzívnej starostlivosti v NsP vo Vranove nad Topľou na pozíciu sekundárny lekár. Následne pracovala 20 rokov na pozícii zástupcu primára oddelenia.

V roku 1984 absolvovala špecializačnú skúšku 1.st. a v r. 1988 špecializačnú skúšku 2.st.v odbore anestéziológia a intenzívna medicína.

V r. 2008-2010 zastávala na oddelení pozíciu primárky.

Od roku 2010 pracuje na pozícii sekundárny lekár v jednozmennej prevádzke, kde vykonáva hlavne anestéziologickú činnosť a ambulantnú činnosť v príjmovej  ambulancii.

Absolvovala školenie z vedenia detskej anestézie v Bratislave.

Je členom Slovenskej lekárskej spoločnosti a Lekárskej komory.