MUDr. Dovalová Jana

Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica Rožňava primár

Kontakt

+421 (0) 58 77 71 660

jana.dovalova@svetzdravia.com

Profil

Štúdium medicíny ukončila v roku 1997 na LF UPJŠ v Košiciach. Od roku 1997 do 2002  pracovala na internom oddelení v Rožňave. V roku 2000  absolvovala atestáciu 1. stupňa z Vnútorného lekárstva na LF UPJŠ v Košiciach. Špecializačnú skúšku v odbore geriatria absolvovala v roku 2016 na SZU v Bratislave. Na oddelení dlhodobo chorých Rožňava pracuje od roku 2012, ako primárka od roku 2013.