MUDr. Diľ Kamil

Hematologicko-transfúziologické oddelenie, Nemocnica Vranov nad Topľou primár

Kontakt

kamil.dil@svetzdravia.com

Profil

Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach ukončil v roku 1999. Po skončení štúdia pracoval na internom oddelení vo Vranove nad Topľou až do atestácie z vnútorného lekárstva v roku 2002. Od roku 2002 pracuje na hematologicko-transfúziologickom oddelení vo Vranove nad Topľou, atestáciu z hematológie a transfúziológie absolvoval v roku 2007. Funkciu primára oddelenia vykonáva od roku 2017. Okrem starostlivosti o hematologických a onkohematologických pacientov je zároveň odborným zástupcom pre výrobu transfúznych liekov, zodpovedá za chod krvnej banky a správnu výrobu transfúznych liekov.