MUDr. Čurová Tatiana

Rádiologické oddelenie (RDG), Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

Štúdium všeobecného lekárstva ukončila na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine v roku 2011. V septembri toho istého roku nastúpila ako sekundárny lekár na rádiologické oddelenie vranovskej nemocnice. Je zaradená do predatestačnej prípravy v odbore Rádiológia.