MUDr. Čuchranová Eva

Pediatrické oddelenie, Nemocnica Michalovce zástupca primára

Kontakt

+421 (0) 566416370

eva.cuchranova@svetzdravia.com

Profil

Zástupkyňa primárky pediatrického oddelenia, pracuje na oddelení od ukončenia LF UPJŠ v Košiciach od roku 1983.  Absolvovala atestáciu I. stupňa, následne v roku 1995 prešla nadstavbovou atestáciou v špecializačnom odbore detská kardiológia.