MUDr. Ľubomír Chomo

Chirurgická ambulancia II, ProCare Prešov

Ordinačné hodiny

Chirurgická ambulancia II, ProCare Prešov

  • Utorok: 07:00 - 15:00

Profil

Po vyštudovaní lekárskej fakulty UP Olomouc v roku 2007 začal pracovať ako lekár na Klinike úrazovej chirurgie v Košiciach, kde pôsobil jeden rok.  Vzhľadom na ponuku pracovať ako brušný chirurg  nemocnici v Prešove zmenil odbor a pokračoval v práci ako chirurg na chirurgickom oddelení vo FNsP Prešov.  Počas praxe atestoval z odboru všeobecná chirurgia a následne pokračoval v špecializačnom štúdiu v odbore onkochirurgia.

Od roku 2019 pracuje na poliklinike ProCare Prešov. Venuje sa jednodňovej chirurgii na chirurgickej a onkochirurgickej ambulancii. Počas 10-ročnej praxe vykonával široké spektrum výkonov v brušnej chirurgii. V súčasnosti sa venuje komplexne problematike jednodňovej chirurgie od diagnostiky pacientov, operatíve ako aj pooperačnému sledovaniu pacientov.