MUDr. Chalányi Ľudovít MBA

Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom primár

Kontakt

ludovit.chalanyi@svetzdravia.com

Profil

Štúdium medicíny ukončil na JLF UK v Martine v roku 1993 odbor všeobecné lekárstvo. Lekársku prax začal v júli 1993 na RDG oddelení v NsP Nitra. Špecializáciu z odboru rádiológia I. stupňa získal v roku 1996, II. stupňa v roku 2001.

V rokoch 2002 až 2018 pôsobil na pozícii vedúci lekár a primár oddelenia rádiológie v Medicínske centrum Nitra, Ľubovnianska nemocnica, Nemocnica Poprad.

Od januára 2020 pôsobí vo Svete zdravia, a.s., Všeobecnej nemocnici Žiar nad Hronom. ako primár RDG oddelenia.