MUDr. Bušovská Veronika

Oddelenie pediatrie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

Kontakt

veronika.busovska@svetzdravia.com

Profil

Štúdium medicíny ukončila na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Na detskom a novorodeneckom oddelení pôsobí ako lekár od roku 2015.

V novembri 2019 ukončila špecializačné štúdium a od decembra 2019 pracuje na oddelení ako lekár špecialista.