MUDr. Bumbera Tomáš

Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie, Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

Kontakt

tomas.bumbera@svetzdravia.com

Profil

Je absolventom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorú ukončil v roku 2013. Na oddelení všeobecnej a úrazovej chirurgie vo Vranovskej nemocnici pracuje od toho istého roku.

V rámci ďalšieho vzdelávania absolvoval kurzy: chirurgia ruky I. – IV., AOTrauma Course—Basic Principles of Fracture Management. V roku 2019 absolvoval špecializačnú skúšku v odbore chirurgia.

Pravidelne sa zúčastňuje na medzinárodných a domácich kongresoch v oblasti chirurgie, miniinvazívnej chirurgie a traumatológie. Je členom Slovenskej lekárskej komory.