MUDr. Bronislava Cabanová

Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rimavská Sobota lekár