MUDr. Branislav Lorenc

Otorinolaryngologická ambulancia, ProCare Betliarska Otorinolaryngológ / Operatér

úkony: videofibroskopia, endoskopická adeoidektómia, laserové operácie, MLCH operácia hlasiviekaudiometria a tympanometria, detská videofibroskopia, elekrokauterizácia nosovej sliznice, foniatria, frenulotómia, hlasová analýza, odstránenie cudzieho telesa z nosa, odstránenie stipúl, paracentéza, punkcia a výplach prínosovej dutiny, ucha, výplach vonkajšieho zvukovodu

Ďalšie pôsobisko lekára:
JZS - Otorinolaryngológia, ProCare Betliarska
Operatér

Ordinačné hodiny

Otorinolaryngologická ambulancia, ProCare Betliarska

  • Pondelok: 07:30 - 12:00    12:30 - 15:30
  • Utorok: 07:30 - 12:00   12:30 - 15:15
  • Streda: 07:30 - 12:00   12:30 - 14:30
  • Piatok: 08:00 - 12:00   12:30 - 15:30

Profil

MUDr. Branislav Lorenc absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2001. V rámci špecializačnej prípravy v odbore otorinolaryngológia a foniatria pracoval od roku 2001 do roku 2007 na I. ORL klinike FN, LFUK a SZU v Bratislave a na Foniatrickom oddelení FN Bratislava, kde sa venoval diagnostike a liečbe chorôb v oblasti hlavy a krku so špeciálnym zameraním na poruchy hlasu, reči a sluchu. V tomto období absolvoval aj atestačnú skúšku z odboru otorinolaryngológia a zo subšpecializácie foniatria.

Absolvoval viaceré študijné pobyty a aktívne sa zúčastnil kurzov a kongresov v Európe a v USA (Pittsburgh, Barcelona, Coventry, Paris, Marseille, Basel, Aarau, Zurrich, Vienna, Salzburg, Genoa, Cesena, Coventry, Praha, Pardubice, Hradec Králové, Ostrava, Bratislava, Ružomberok, Banská Bystrica, Košice).

Je autorom a spoluautorom niekoľkých odborných článkov a kapitol a taktiež spoluorganizátorom odborných podujatí v súvislosti s problematikou hlasu napríklad Umelecký Hlas Bratislava 2012 a 2014.

Od roku 2007 pracuje ako otorinolaryngológ a foniater v rámci sietí polikliník Pro Care a. s. v Bratislave. Počas tohto obdobia pôsobil ešte na čiastočný úväzok aj v Nemocnici sv. Michala v Bratislave a v Centrum Kramáre s.r.o. v Bratislave. Od roku 2014 ordinuje len v poliklinike Euromedix, Pro Care a. s. na Betliarskej ulici v Bratislave. V tomto zariadení vykonáva pravidelne aj jednodňovú chirurgiu v odbore otorinolaryngológia. V súvislosti s chirurgickou činnosťou má množstvo pacientov najmä z radov detí, avšak je aj priekopníkom pri rozvíjaní moderných chirurgických procedúr v prípade operácií hlasiviek na Slovensku.

Bol a aj je organizátorom benefičných hudobných podujatí s účasťou známych vokálnych umelcov. Významnú časť jeho klientely tvoria preto aj pacienti z radov hlasových profesionálov.

Je stále hnaný túžbou neustále sa vzdelávať, naberať nové skúseností, hľadať nové metódy liečby či už konzervatívnej alebo chirurgickej a implementovať ich do praxe.