MUDr. Brandabúrová Lenka

Chirurgický klaster - Chirurgické oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

Profil

Pracuje ako sekundárny lekár na oddelení chirurgie, je zaradená do špecializácie v odbore chirurgia.