MUDr. Borošová Tatiana

Neurologická ambulancia I., Železničná nemocnica Košice zástupca primára

Kontakt

tatiana.borosova@svetzdravia.com