MUDr. Boroš Erich, PhD., MPH, MHA

Chirurgické oddelenie, Železničná nemocnica Košice primár

Kontakt

055 / 229 5851

erich.boros@svetzdravia.com