MUDr. Bohuš Tkačik

Oddelenie vnútorného lekárstva (interné oddelenie), Nemocnica Vranov nad Topľou sekundárny lekár

Kontakt

bohus.tkacik@svetzdravia.com

Profil

Čerstvý absolvent odboru všeobecné lekárstvo Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach . V júli 2019 nastúpil na post sekundárneho lekára na Oddelení vnútorného lekárstva Vranovskej nemocnice a.s. Počas štúdia absolvoval dobrovoľnú prax na Klinike pneumológie a ftizeológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ.

Je zaradený v príprave na spoločný internistický kmeň. Je členom Slovenskej lekárskej komory.