MUDr. Blaško Róbert

Chirurgické oddelenie, Železničná nemocnica Košice lekár

Kontakt

robert.blasko@svetzdravia.com