MUDr. Bevilaquová Štefánia

Hematologicko-transfuziologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves primár

Kontakt

+421 (0) 534199280

stefania.bevilaquova@svetzdravia.com

Profil

Ukončila štúdium na Univerzite Komenského. Má atestáciu z interného lekárstva (1990) a z hematológie a transfuziológie (2000). Od roku 1993 pracuje na internom oddelení. Na hematologicko-transfuziologickom oddelení pôsobí od roku 2004.