MUDr. Benča Miroslav

OAMIS - Oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

Kontakt

miroslav.benca@svetzdravia.com

Profil

V roku 2018 promoval na Lekárskej fakulte UPJŠ s červeným diplomom. V tom istom roku nastúpil na Neurologickú kliniku UNLP v Košiciach na pozíciu lekár/doktorand so zameraním na epileptológiu a spánková medicínu. V októbri 2018 bol zaradený do špecializačného štúdia v odbore neurológia, ktoré v marci 2020 po nástupe do Vranovskej nemocnice vymenil za špecializačný odbor anestéziológia a intenzívna medicína.