MUDr. Beerová Marcela

Rádiologické oddelenie, Mammacentrum sv. Agáty lekár

Profil

V Mammacentre Sv. Agáty pracuje od roku 2010. Štúdium všeobecného lekárstva na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine ukončila v roku 1992. Neskôr získala atestáciu z rádiológie. 18 rokov pôsobila na rádiologickom oddelení v Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. V súčasnosti sa venuje komplexnej mamodiagnostike prsníkov, mamografii, sonografii aj intervenčným zákrokom.