MUDr. Beerová Marcela

Rádiologické oddelenie, Mammacentrum sv. Agáty primár Rádiológ

Profil

V Mammacentre Sv. Agáty pracuje od roku 2010 a od septembra 2019 pôsobí ako primárka na rádiologickom oddelení. Štúdium všeobecného lekárstva na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine ukončila v roku 1992. V r. 1999 získala atestáciu I. stupňa v odbore rádiodiagnostika a v  r. 2000 atestáciu II. stupňa v odbore rádiodiagnostika. 18 rokov pôsobila na rádiologickom oddelení v Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. V súčasnosti sa venuje komplexnej mamodiagnostike prsníkov, mamografii, sonografii aj intervenčným zákrokom.