MUDr. Bečariková Katarína

Oddelenie pediatrie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

Kontakt

katarina.becarikova@svetzdravia.com

Profil

Vyštudovala na Lekárskej fakulte univerzity Pavla Jozefa šafárika v Košiciach. Na detskom a novorodeneckom oddelení pôsobí ako lekár od roku 2010.

V máji 2020 úspešne ukončila špecializačné štúdium a od júna 2020 pracuje na oddelení neonatológie ako lekár špecialista.