MUDr. Basošová Valéria

Kardiologická ambulancia, Nemocnica Humenné lekár

Kontakt

valeria.basosova@svetzdravia.com

Profil

Odbor všeobecné lekárstvo vyštudovala na lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v rokoch 1994 – 2000. V roku 2003 získala atestáciu I. stupňa v odbore vnútorné lekárstvo a v roku 2014 aj v odbore kardiológia. V rokoch 2000 – 2002 pracovala na oddelení klinickej farmakológie a v rokoch 2002 – 2006 na kardiochirurgickom oddelení vo FnsP v Košiciach. V súčasnosti pôsobí v nemocnici Humenné na internom oddelení a kardiologickej ambulancii.