MUDr. Baran Juraj

Oddelenie vnútorného lekárstva (interné oddelenie), Nemocnica Vranov nad Topľou primár Internista

Kontakt

+421 (0) 574865160

juraj.baran@svetzdravia.com

Profil

Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore všeobecné lekárstvo ukončil v roku 2006. V júli 2006 nastúpil na post sekundárneho lekára na Oddelení vnútorného lekárstva Vranovskej nemocnice a.s.  V roku 2008 absolvoval spoločný internistický kmeň.  Atestáciu v odbore vnútorné lekárstvo absolvoval v roku 2013 na SZU v Bratislave.

Od septembra 2015 pôsobí ako primár Oddelenia vnútorného lekárstva Vranovskej nemocnice a.s. V rámci pôsobenia na internom oddelení vykonáva konziliárnu činnosť, ambulantnú činnosť, venuje sa funkčným vyšetreniam kardio- vaskulárneho systému -záťažová bicyklová ergometria, 24-hodinový EKG holter, TK holter. Pravidelne sa zúčastňuje na medzinárodných a domácich kongresoch v oblasti internej medicíny, kardiológie, diabetológie, gastroenterológie.  Je členom Slovenskej lekárskej komory.