MUDr. Balážová Ráchel

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie I., Železničná nemocnica Košice lekár

Kontakt

055/2295813, 5795

rachel.balazova@svetzdravia.com