MUDr. Balasič Pavol

Psychiatrická liečebňa, Nemocnica Svidník

Kontakt

pavol.balasic@svetzdravia.com

Profil

Ukončil v roku 2005 Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach, v roku 2011 ukončil  atestačné štúdium v špecializačnom odbore psychiatria. Od roku 2005 do 2017  pracoval v Psychiatrickej  nemocnici Michalovce, kde sa venoval práci na oddelení, ako aj ambulantnej praxi.

Momentálne pracuje ako primár Psychiatrickej liečebne nemocnice Svidník.