MUDr. Bačkaiová Anikó Izabela

OAMIS (ARO, JIS), Nemocnica Michalovce lekár