MUDr. Babuľák Igor

Chirurgický klaster - Traumatologické oddelenie, Nemocnica Trebišov primár

Kontakt

igor.babulak@svetzdravia.com

Profil

Zastáva pozíciu primára traumatológie od roku 2013. Má ukončené špecializačné štúdium v chirurgii a úrazovej chirurgii. Má 27 ročnú prax, venuje sa operatíve, ako aj ambulantným výkonom.