MUDr. Azizi Sharifullah

OAIM - Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Rimavská Sobota primár

Kontakt

047 / 56 12 461

sharifullah.azizi@svetzdravia.com

Profil

Pôsobí ako primár na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny v Nemocnici Rimavská Sobota od r. 2015. Lekársku prax začal po úspešnom ukončení LF UPJŠ v Košiciach v roku 1994 na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny v NsP v Lučenci. Atestáciu v odbore anesteziológie a intenzívnej medicíny I.st získal v r. 1998 a II. st. v r.2003. V období rokov 2002 až 2007 pôsobil ako zástupca primára OAIM v NsP v Lučenci, kedy bol poverený aj vedením Centrálnych operačných sál. Zastával aj pozíciu odborného garanta pre súkromnú záchrannú zdravotnú službu. Do Nemocnice Rimavská Sobota nastúpil ako lekár na oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny v r 2009.