MUDr. Alena Šujanová

Algeziologická ambulancia, ProCare KVP Košice Algeziológ

úkony: akupunktúra, bankovanie, GUNA MD liečba, infúzna liečba, kompletné algeziologické vyšetrenie, obstreky, perorálna analgetická liečba, podávanie vitamínu C, regionálne anestéziologické techniky za účelom zmiernenia bolesti

Ordinačné hodiny

Algeziologická ambulancia, ProCare KVP Košice

  • Pondelok: 07:30 - 15:00
  • Utorok: 07:30 - 15:00
  • Streda: 07:30 - 15:00
  • Štvrtok: 07:30 - 15:00
  • Piatok: 07:30 - 15:00

Profil

V roku 1979 ukončila štúdium na LF UPJŠ Košice a nastúpila pracovať  na Anestéziologicko-resuscitačné oddelenie FNsP Rastislavova, Košice ako anestéziológ. Počas toho pôsobenia vykonala atestáciu z odboru anestéziológia a resuscitácia I. a II. stupňa  v Bratislave.

V roku 1992 nastúpila pracovať na Anestéziologicko-resuscitačné oddelenie VSŽ nemocnica a. s. Košice-Šaca. V rokoch 1998 až 2005 pôsobila ako zástupca primára Oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny-nemocnica Šaca I. súkromná nemocnica.

Počas pôsobenia v nemocnici Košice –Šaca sa v roku 1994 začala venovať liečbe chronickej bolesti. Nadstavbovú atestáciu z odboru Algeziológia vykonala v roku 2004.

Od roku 2000 pracuje aktívne vo výbore Slovenskej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti. Je členkou medzinárodnej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti (IASP).

V roku 2003 bola menovaná ministrom zdravotníctva  SR do funkcie krajského odborníka pre odbor Algeziológia. Túto funkciu vykonáva stále.

O roku 2008 pracuje v ProCare Košice v Ambulancii pre liečbu chronickej bolesti ako algeziológ. Počas tohto pôsobenia absolvovalo niekoľko lekárov v tejto ambulancii predatestačnú prax a toho času je väčšina z nich už atestovaných a pracujú samostatne v ambulanciách pre liečbu chronickej bolesti v nemocniciach Sveta zdravia (Trebišov, Humenné, Michalovce) a v Nemocnici –Košice-Šaca.