MUDr. Adam Hochel, PhD., MPH

JZS - Detská chirurgia, ProCare Betliarska lekár

Kontakt

adam.hochel@procare.sk

Profil

Špecializuje sa na pacientov detského veku. Jeho doménou sú chirurgické ochorenia detského veku v odboroch detskej chirurgie a urológie, detských úrazov a pod.

Pracoval v DFNsP Bratislava, DFNsP Banská Bystrica, UN Bratislava, Šrobárovom ústave DTaRCH. Absolvoval viaceré odborné pobyty vo Veľkej Británii, USA, Indii, Singapure.

Doktorát z odboru chirurgia/detská chirurgia absolvoval v roku 2013. V roku 2010 bol odborníkom na riadenie verejného zdravotníctva.

Atestáciu z odboru detská chirurgia vykonal v roku  2006, z odboru chirurgia v roku 1998. Je absolventom LF UK v Bratislave z roku 1995.