MUDr. Ádám Dávid

Chirurgické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

Kontakt

047 / 56 12 345

david.adam@svetzdravia.com