MUDr. Abutuaima Nidal

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Nemocnica Partizánske primár

Kontakt

nidal.abutuaima@svetzdravia.com

Profil

Pôsobí ako primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia od roku 2009. Vyštudoval lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.