MUDr. Šimková Nikola

Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

Profil

V roku 2017 ukončila štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Od ukončenia štúdia pracuje vo vranovskej nemocnici na oddelení fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácii. Absolvovala kurz laseroterapie.