Moisei Mykhailo

Chirurgické oddelenie, Nemocnica Svidník lekár

Kontakt

mykhailo.moisei@svetzdravia.com

Profil

Štúdium ukončil na LF Užhorodskej univerzity v roku 1989. V rokoch 1990 – 1991 pracoval v nemocnici Mukačevo v odbore traumatológia a ortopédia. V rokoch 1991 – 2016 pracoval ako lekár traumatológ a ortopéd v Nemocnici Iršava na Ukrajine. V rokoch 2016-2017 pôsobil v KNsP Čadca ako lekár na ODCH. Od roku 2017 pracuje na chirurgickom oddelení ako sekundárny lekár. Zaradený do predatestačnej prípravy v špecializačnom odbore chirurgia.