Mgr. Zilvarová Darina

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves vedúca sestra

Kontakt

darina.zilvarova@svetzdravia.com