Mgr. Vrábeľová Beáta

Neurologické oddelenie, Nemocnica Vranov nad Topľou manažérka dennej zmeny

Kontakt

beata.vrabelova@svetzdravia.com

Profil

Po ukončení Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach odbor detská sestra v roku 1991 nastúpila na neurologické oddelenie ako sestra v zmennej prevádzke. V roku 1999 ukončila bakalárske štúdium v odbore ošetrovateľstvo na Jesseniovej  lekárskej fakulte v Martine a v roku 2007 magisterské štúdium na Vysokej škole  Sv. Alžbety v Prešove. Špecializácie absolvovala na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, v roku 2009 v manažmente a v roku 2010 v ošetrovateľskej starostlivosti v  odboroch vnútorného lekárstva. Od roku 2001 zastáva na oddelení pozíciu manažérky dennej zmeny.