Mgr. Šusterová Slavomíra

Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie, Nemocnica Spišská Nová Ves vedúca sestra (riadenie oddelenia)

Kontakt

slavomira.susterova@svetzdravia.com

Profil

Pracuje ako vedúca sestra od otvorenia oddelenia v roku 1996. V roku 2011 ukončila magisterské štúdium na fakulte ošetrovateľstva na FZ KU v Ružomberku. Ďalšie špecializačné odbory: intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých a manažment v ošetrovateľstve na SZU Bratislava.