Mgr. Števanková Mária

Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Nemocnica Vranov nad Topľou vedúca sestra

Kontakt

maria.stevankova@svetzdravia.com

Profil

Strednú zdravotnícku školu v Prešove ukončila v roku 1978 v odbore detská sestra, v tejto oblasti pôsobila až do roku 1986. V roku 1986 začala pracovať na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení vranovskej nemocnice. Po získaní certifikátu na vykonávanie fyzikálnej terapie, pracovala na pracovisku elektroliečby. Po rozšírení oddelenia o ambulantnú časť, pracovala ako ambulantná a dokumentačná sestra. V roku 2002 sa SVaLZ-ová a ambulantná časť oddelenia rozšírila aj o lôžkové oddelenie, s počtom lôžok 12. Od roku 1996 zastáva pozíciu vedúcej sestry oddelenia. V roku 2009 ukončila bakalárske vzdelanie v odbore ošetrovateľstvo na Vysokej škole  Sv. Alžbety. Magisterské štúdium ukončila v roku 2011 na Prešovskej univerzite v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov.