Mgr. Staško Peter

Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Nemocnica Vranov nad Topľou fyzioterapeut

Kontakt

peter.stasko@svetzdravia.com

Profil

Na oddelení FBRL pôsobí od roku 2013 ako fyzioterapeut. V roku 2009 ukončil vzdelanie na Strednej zdravotníckej skole v Michalovciach, odbor masér. V roku 2013 ukončil bakalárske vzdelanie v odbore fyzioterapia, na univerzite v Prešove. Magisterské štúdium ukončil na Fakulte zdravotníctva na Katedre fyzioterapie v Banskej Bystrici. Svoje odborné znalosti si rád rozširuje aj ďalším štúdiom. Momentálne sa venuje špecializačnému študijnému programu na Prešovskej univerzite  – Fyziatria v športe a telovýchove.